Vissza a kezdőlapra
Nyelvtan
1. Kiejtés – Úcórán
1.1 Hangtan – Garqnif MIJOG / ÚJ
1.2. Írásrendszer – Votánfádach
1.3. Kötőhangok – Roêndögarce

2. Főnevek és melléknevek – Hênmisse he nilganmisse
2.1. Ragozás – Pégońán
2.2. Névutók – Misoptále
2.3. Fokozás – Pűroneg
2.4. Melléknevek egyeztetése – Nilganmississe h-anirán
2.5. Birtokviszony – Ájdögan
2.6. Főnevek képzése – Hênmississe keparrüneg
2.7. Melléknevek képzése – Nilganmississe keparrüneg

3. Igék – Dífekke3.1. Az igék három alakja – I dífekkisse tor keparre
3.2. Igeragozás – Dífekkpégońán
3.3. A cselekvés tárgya – I dífáns deveri
3.4. Szenvedő igealak – Dífeńńa fóda 
3.5. A birtoklást kifejező ige – Il ájdáns dífekk
3.6. A "lájch" segédige – I "lájch" medenddífekk
3.7. Igekötők – Dífekkfinpégońe
3.8. Igék képzése – Hênmississe keparrüneg

4. Igenevek – Dífekkmisse4.1. Az igenevek képzése – I dífekkmississe dífán
4.2. Főnevesült alakok – Hênmissilté keparre
4.3. A határozói igenév használata – I potessöcorgál dífekkmissis iskidán

5. Névmások – Elongömisse5.1. Személyes névmások – Mínâl elongömisse
5.2. Birtokos névmások – Ájdánâl elongömisse
5.3. Visszaható névmások – Ájkamüssend elongömisse
5.4. Kölcsönös névmás – I h-ellan elongömis
5.5. Mutató névmások – Kívend elongömisse
5.6. Kérdő névmások – Qwinkonend elongömisse
5.7. Vonatkozó névmások – Roênend elongömisse
5.8. Határozatlan névmások – Ogadireńńa h-elongömisse
5.9. Általános névmások – Óroil elongömisse

6. Határozószók – Potessöcorge6.1. Határozók képzése – Potessöcorgisse dífán
6.2. Névmási eredetű határozószók – Elongömissál potessöcorge
6.3. Valódi határozószók – Feterrál potessöcorge

7. Számnevek – Jorce7.1. Határozott számnevek – Ogadiráta jorce
7.2. Határozatlan számnevek – Ogadireńńa jorce
7.3. A hét napjai és a hónapok – I volls tike he mênde

8. Mondatszerkezet – Córekk¶urtildán8.1. Szórend – Corg’éćer
8.2. A lényeg kiemelése – I hevíjjas úswineg

Vissza a kezdőlapra

© Répai Attila 2008-2010
Minden jog fenntartva / All rights reserved.